حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تحلیل رگرسیون در علوم اجتماعی

گروه مولفان | آلکساندر فون آیه| کریستف شوستر| حسینعلی نیرومند
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 384

9,600 تومــان

تحلیل آماری چند متغیری کاربردی

گروه مولفان | ریچارد آرنولد جانسون| دین ویچرن| حسینعلی نیرومند
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 742

18,500 تومــان

تحلیل سریهای زمانی

گروه مولفان | ویلیام وی| حسینعلی نیرومند
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 585

15,000 تومــان

تحلیل رگرسیون با مثال

گروه مولفان | سامپریت چاترجی| علی هادی| برترام پرایس| حسینعلی نیرومند
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 381

5,300 تومــان

مقدمه ای بر تحلیل سریهای زمانی

گروه مولفان | کریستوفر چتفیلد| حسینعلی نیرومند| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 304

4,200 تومــان

تجزیه و تحلیل سریهای زمانی

گروه مولفان | جاناتان کرایر| حسینعلی نیرومند
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 404

16,500 تومــان

روشهای آماری ناپارامتری کاربردی

گروه مولفان | پیتر اسپرنت| ان. سی اسمیتن| حسینعلی نیرومند| غلامحسین شاهکار
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 576

8,000 تومــان

  • 1