حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

هابرماس، نظریه انتقادی و سلامت

گروه مولفان | گراهام اسکمبلر| حسینعلی نوذری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 371

25,000 تومــان

مکتب فرانکفورت

گروه مولفان | تی. بی باتومور| حسینعلی نوذری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 136

14,000تومــان

وضعیت پست مدرن

گروه مولفان | ژان-فرانسوا لیوتار| فردریک جیمسن| حسینعلی نوذری
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 372

24,000تومــان

بازاندیشی تاریخ

گروه مولفان | کیت جنکینز| حسینعلی نوذری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 197

10,000تومــان

طبقه کارگر و تهیدستان شهری در جهان سوم

گروه مولفان | پیتر کات لوید| حسینعلی نوذری
ناشر: آشیان
تعداد صفحات: 328

15,000تومــان

نظریه ی انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی

گروه مولفان | حسینعلی نوذری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 432

30,000 تومــان

مدرنیته و مدرنیسم

گروه مولفان | حسینعلی نوذری
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 558

21,000 تومــان

تبارشناسی ستاره ی سینمای ایران

گروه مولفان | سعید علی پور هرچگانی زاده| حسینعلی نوذری| فرزان سجودی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 152

5,500 تومــان

بازخوانی هابرماس

گروه مولفان | حسینعلی نوذری
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 729

35,000تومــان

پست مدرنیته و پست مدرنیسم

گروه مولفان | حسینعلی نوذری
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 822

35,000 تومــان

صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته

گروه مولفان | حسینعلی نوذری
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 606

22,000 تومــان

فلسفه تاریخ، روش شناسی و تاریخ نگاری

گروه مولفان | حسینعلی نوذری
ناشر: طرح نو
تعداد صفحات: 638

27,500 تومــان

  • 1