حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جامعه ی صنعتی

گروه مولفان | استنفورد ام. لایمن| آرتور ج. ویدیچ| حسین ابوالحسن تنهایی| بیتا مدنی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 144

12,000 تومــان

شیوه ی پایان نامه نویسی

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی| محمدجواد نکهت
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 440

30,000 تومــان

نظریه های جامعه شناسی

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 360

20,000 تومــان

جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 372

25,000 تومــان

نگاهی جامعه شناختی بر اشعار فروغ فرخزاد

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی| لیلا شعبانی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 80

5,000 تومــان

جامعه شناسی نظری

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 448

30,000 تومــان

بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی در مدرنیته ی میانی

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 472

42,500 تومــان

بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 854

34,500 تومــان

جامعه شناسی تاریخی نظریه های متفکرین مسلمان

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 372

25,000 تومــان

درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 480

25,000 تومــان

جامعه شناسی دینی در شرق باستان

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 230

5,800 تومــان