حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کارت بافی هنری به قدمت تاریخ نساجی

گروه مولفان | حسین یاوری| فاطمه عرفانی
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 88

10,000 تومــان

بررسی نقش و جایگاه خورشید در فرهنگ، هنر و اعتقادات

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: بیهق
تعداد صفحات: 76

10,000 تومــان

بررسی جایگاه نماد فرشته در آثار نگارگری ایرانی

گروه مولفان | حسین یاوری| سعیده سعیدی فر
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

شیشه و تجلی نور و رنگ

گروه مولفان | حسین یاوری| نسرین ایمانی پور
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 90

12,000 تومــان

رسانه شناسی و ارتباط با رسانه

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 118

10,000 تومــان

مروری بر پیکر تراشی

گروه مولفان | ماری شیهان| حسین یاوری| مروا اصحابی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 110

14,000 تومــان

جایگاه علم و دانش در مد و پوشاک

گروه مولفان | والری استیل| حسین یاوری| مروا اصحابی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

نگرشی بر تحولات صنایع دستی در جهان

گروه مولفان | حسین یاوری| فروهر نورماه
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 174

8,900 تومــان

فرش ایران در دوره صفویه

گروه مولفان | حسین یاوری| زینب رجبی| فائزه قادری
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 385

48,000 تومــان

شناسایی الیاف و جایگاه رنگ در قالی ایران

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان

گروه مولفان | حسین یاوری| شیرین رضاپور
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مبانی هنر

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: None

12,500 تومــان