حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حصیر و حصیر مانندهای ایران

گروه مولفان | حسین یاوری| مینو اشرفی| مائده کاووسی| مریم نصیری
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 200

23,000 تومــان

بررسی جایگاه نماد فرشته در آثار نگارگری ایرانی

گروه مولفان | حسین یاوری| سعیده سعیدی فر
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

بررسی نقش و جایگاه خورشید در فرهنگ، هنر و اعتقادات

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: بیهق
تعداد صفحات: 76

10,000 تومــان

کارت بافی هنری به قدمت تاریخ نساجی

گروه مولفان | حسین یاوری| فاطمه عرفانی
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 88

10,000 تومــان

آشنایی با زیبایی شناسی

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: آذر
تعداد صفحات: 80

8,000تومــان

جایگاه آداب معنوی در فرهنگ و هنر ایران زمین

گروه مولفان | حسین یاوری| سمیرا ذاکری
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 115

14,000 تومــان

شناخت مفاهیم بنیادین معماری و آشنایی با ابنیه معماری سنتی ایران -جلد 1

گروه مولفان | حسین یاوری| سارا حکاک باشی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 264

18,500 تومــان

شناخت مفاهیم بنیادین معماری و آشنایی با ابنیه معماری سنتی ایران -جلد 2

گروه مولفان | حسین یاوری| سارا حکاک باشی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 244

18,500 تومــان

بررسی فرش های دوره صفویه و قاجاریه

گروه مولفان | حسین یاوری| مهدیه اکبری| علی اصغر شیرازی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 340

68,000 تومــان

مروری بر پارچه های نفیس دوره صفویه

گروه مولفان | حسین یاوری| الهه بادیانی
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 96

10,000 تومــان

مروری بر پیکر تراشی

گروه مولفان | ماری شیهان| حسین یاوری| مروا اصحابی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: 110

14,000 تومــان

جایگاه علم و دانش در مد و پوشاک

گروه مولفان | والری استیل| حسین یاوری| مروا اصحابی
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان