حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تغییر برای متمایز شدن

گروه مولفان | دانیل مرل کیبل| حسین نوروزی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 229

16,000 تومــان

ارتباطات تجاری

گروه مولفان | ویکرام بیسن| حسین نوروزی| مهدی مهذبی| مینا اسعدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 162

11,000 تومــان

مذاکرات بین المللی در چین و هند

گروه مولفان | راجش کومار| ورنر ورم| پگاه عسکرپور| حسین نوروزی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 202

12,000 تومــان

مدیریت بازاریابی سبز

گروه مولفان | رابرت دال استروم| حسین نوروزی| راضیه محمدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 506

28,000 تومــان

مدلسازی معادلات ساختاری به زبان ساده Warp PLS و LISREL

گروه مولفان | حسین نوروزی| سهیل نجات
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 354

28,000 تومــان

مسیریاب بازاریابی

گروه مولفان | دیوید استوارت| مایکل سارن| حسین نوروزی| مریم گلستانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 306

24,000 تومــان

اصول مدیریت بازاریابی

گروه مولفان | جفری لنکستر| لستر مسینگم| حسین نوروزی| نیما سلطانی نژاد
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 604

45,000 تومــان

بازاریابی عمومی

گروه مولفان | مارسیال پاکیه| ژان-پاتریک ویلنوو| فریده بهرامی| فاطمه بردباریان| حسین نوروزی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 348

26,000 تومــان

مدیریت بازاریابی جهانی

گروه مولفان | ماساآکی کوتابه| کریستیان هلسن| حسین نوروزی| مهدی مهذبی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 720

49,000 تومــان

رهبری مبتنی بر قدرشناسی

گروه مولفان | دایانا کپلین ویتنی| آماندا تروستن-بلوم| کی ردر| حسین نوروزی| فاطمه توپااسفندیاری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 240

20,000 تومــان

روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی برای دانشجویان مدیریت

گروه مولفان | حسین نوروزی| عرفان موحدی فر
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 436

26,000 تومــان

رفتار مصرف کننده بین المللی در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | ای. سی ساملی| حسین نوروزی| پگاه عسکرپور| مهدی مهذبی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 216

13,500 تومــان