حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

حرفه مهندسی

گروه مولفان | حسین معماریان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

زمین شناسی برای مهندسین

گروه مولفان | حسین معماریان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 735

35,000 تومــان

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

گروه مولفان | حسین معماریان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 955

38,000 تومــان

زمین شناسی ساختاری

گروه مولفان | حسین معماریان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 865

45,000 تومــان

شکستگی در سنگ

گروه مولفان | حسین معماریان| بهزاد تخم چی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 848

55,000 تومــان

  • 1