حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نسبیت

گروه مولفان | راسل استنرد| محمد رضا بهاری| محمد رضا خواجه پور| حسین معصومی همدانی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 156

12,000تومــان

اندیشه دکارت

گروه مولفان | تام سورل| حسین معصومی همدانی
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 144

12,000 تومــان

جزء و کل

گروه مولفان | ورنر هایزنبرگ| حسین معصومی همدانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 248

10,500تومــان

طبیعت ثانوی

گروه مولفان | جرالد ام ادلمن| خسرو پارسا| محمد رضا خواجه پور| حسین معصومی همدانی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 300

18,000تومــان

ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟

گروه مولفان | میشل فوکو| حسین معصومی همدانی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 65

5,000تومــان

خاکستر ناتمام

گروه مولفان | رنه شار| حسین معصومی همدانی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 222

20,000تومــان

استاد بشر

گروه مولفان | حسین معصومی همدانی| محمد جواد انواری
ناشر: موسسه نشر میراث مکتوب
تعداد صفحات: None

15,500 تومــان

فلسفه علم

گروه مولفان | سمیر آکاشا| هومن پناهنده| محمد رضا خواجه پور| حسین معصومی همدانی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

13,000 تومــان

آگاهی

گروه مولفان | سوزان ج بلک مور| رضا رضایی| محمد رضا خواجه پور| حسین معصومی همدانی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

12,000تومــان

نظریه کوانتومی

گروه مولفان | ج. سی پولکینگ هورن| حسین معصومی همدانی| محمد رضا خواجه پور
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

8,000تومــان

عناصر

گروه مولفان | فیلیپ بال| ماندانا فرهادیان| محمد رضا خواجه پور| حسین معصومی همدانی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

3,400 تومــان

زبان شناسی

گروه مولفان | پیتر هیوگو متیوز| حشمت اله صباغی| محمد رضا خواجه پور| حسین معصومی همدانی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

12,000تومــان