حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت آینده به زبان مینتزبرگ

گروه مولفان | هنری مینتزبرگ| فاطمه الهیاری| حسین صفرزاده
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 210

13,000 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی

گروه مولفان | آنجلو کینیکی| رابرت کریتنر| علی اکبر فرهنگی| حسین صفرزاده
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 600

30,000 تومــان

نظریه های ارتباطات سازمانی

گروه مولفان | علی اکبر فرهنگی| حسین صفرزاده| مهدی خادمی گراشی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 288

15,000تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

گروه مولفان | حسین صفرزاده| محمود احمدی شریف| علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 336

12,000 تومــان

مدیریت استراتژیک بازار

گروه مولفان | دیوید ا آکر| حسین صفرزاده| علی اکبر فرهنگی| مهدی خادمی
ناشر: پیام پویا
تعداد صفحات: 413

20,000 تومــان

مدیریت زنجیره تأمین

گروه مولفان | رن باسو| ج. نوان رایت| حسین صفرزاده| مینا مصدر| آٰرتمیس مسوه مبارکه
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 252

10,000 تومــان

اصول و مبانی فروش حرفه ای

گروه مولفان | برایان تریسی| حسین صفرزاده| رضا عبد الحسین زاده
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 298

17,000تومــان

مسیر کارآفرینی

گروه مولفان | دونالد کوراتکو| جفری اسکات هورنسبی| حسین صفرزاده| نجیبه اسمعلی| کبری مرادی صومعه لو
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 264

7,000 تومــان

تئوری، طراحی و تغییر سازمانی

گروه مولفان | گرت آر جونز| حسین صفرزاده| محمد رضا دارابی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 420

12,500 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | حسین صفرزاده| محمود احمدی شریف| علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 368

7,000 تومــان

اصول و مبانی مربیگری در سازمانهای پیشرو

گروه مولفان | حسین صفرزاده| محمود احمدی شریف| علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 224

4,000 تومــان

چگونه در فروش بر رقبا غلبه کنیم

گروه مولفان | رالف آر رابرتس| جو کرایناک| بهنوش مجیدزاده| حسین صفرزاده
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 191

3,700 تومــان