حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آشنایی با اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه

گروه مولفان | حسین سوداگر| خسرو جنانی
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب
تعداد صفحات: 230

14,800تومــان

رهیافت حل مسئله در استاتیک، مقاومت و تحلیل سازه ها

گروه مولفان | حسین سوداگر| جیمز لیثرپ مریام| الوود راسل جانستون| فردینانز پیر بیر
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب
تعداد صفحات: 204

9,800تومــان

طراحی و تحلیل سازه ها

گروه مولفان | حسین سوداگر| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون| جیمز لیثرپ مریام
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب
تعداد صفحات: 224

12,800تومــان

متره، برآورد و محاسبات ساختمانی

گروه مولفان | حسین سوداگر
ناشر: فنی حسینیان
تعداد صفحات: 282

12,000تومــان

جزئیات اجرای ساختمان

گروه مولفان | حسین سوداگر
ناشر: فنی حسینیان
تعداد صفحات: 294

44,000 تومــان

طراحی بیمارستان مدرن

گروه مولفان | حسین سوداگر
ناشر: دانش و فن
تعداد صفحات: None

40,000 تومــان

  • 1