حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روش تحقیق معاصر در علوم انسانی

گروه مولفان | احمد محمد پور
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 528

39,000تومــان

تجربه ی نوسازی

گروه مولفان | احمد محمد پور
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 352

14,000تومــان

روش تحقیق کیفی ضد روش -جلد 1

گروه مولفان | احمد محمد پور
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 416

17,000 تومــان

روش تحقیق کیفی ضد روش -جلد 2

گروه مولفان | احمد محمد پور
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 352

15,000 تومــان

از سنت به نوسازی

گروه مولفان | احمد محمد پور
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 296

12,000تومــان

روش در روش

گروه مولفان | احمد محمد پور
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 648

30,000 تومــان

  • 1