حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

107 مثال کاربردی از دستورات پرکاربرد برنامه نویسی PLC دلتا در اتوماسیون صنعتی

گروه مولفان | اهدا میرزا حسین کاشانی| حسین دهقان
ناشر: طلیعه سبز
تعداد صفحات: 404

30,000 تومــان

راهنمای آموزش کنترل کننده های برنامه پذیر PLC دلتا -جلد 4

گروه مولفان | سید مهیار مهدی زاده مقدم| حسین دهقان
ناشر: قدیس
تعداد صفحات: 267

25,000 تومــان

راهنمای آموزش کنترل کننده های برنامه پذیر PLC دلتا -جلد 3

گروه مولفان | سید مهیار مهدی زاده مقدم| حسین دهقان
ناشر: قدیس
تعداد صفحات: 420

30,000 تومــان

English for the students of electronic and computer engineering

گروه مولفان | زهرا دهقان| سارا میردریکوند| حسین دهقان
ناشر: بیشه
تعداد صفحات: None

8,100 تومــان

راهنمای آموزش کنترل کننده های برنامه پذیر PLC دلتا -جلد 2

گروه مولفان | سید مهیار مهدی زاده مقدم| حسین دهقان
ناشر: قدیس
تعداد صفحات: 472

30,000 تومــان

راهنمای کاربردی Mini PLC LOGO

گروه مولفان | زهرا دهقان| حسین دهقان
ناشر: بیشه
تعداد صفحات: 104

6,000 تومــان

راهنمای کنترل موقعیت DVP-10MC Bus

گروه مولفان | مصطفی رحمنی| حسین رحمانی| حسین دهقان
ناشر: قدیس
تعداد صفحات: 456

30,000 تومــان

راهنمای آموزش کنترل کننده های برنامه پذیر PLC دلتا -جلد 1

گروه مولفان | سید مهیار مهدی زاده مقدم| حسین دهقان
ناشر: قدیس
تعداد صفحات: 386

25,000تومــان

راهنمای استفاده سریع از سرو سری ASDA-B2 دلتا

گروه مولفان | مصطفی رحمنی| حسین دهقان
ناشر: قدیس
تعداد صفحات: 544

35,000 تومــان

راهنمای استفاده سریع از HMI دلتا

گروه مولفان | حسین دهقان
ناشر: قدیس
تعداد صفحات: 432

40,000 تومــان

موش و گربه

گروه مولفان | محمدبن حسین شیخ بهائی| حسین دهقان| عبیدالله عبیدزاکانی
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 160

10,000تومــان

  • 1