حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

منطق عدالت زبانی

گروه مولفان | کوکب فائز| حسین خنیفر| علی اصغر پورعزت
ناشر: مدیر فردا
تعداد صفحات: 157

10,000 تومــان

درآمدی بر مدل سازی در علوم رفتاری

گروه مولفان | حسین خنیفر| حامد بردبار
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 372

25,000 تومــان

روان شناسی کار

گروه مولفان | حسین خنیفر
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 403

20,000 تومــان

نظام پیشنهادها در سازمان ها

گروه مولفان | حسین خنیفر| حسن زارعی متین| حبیب الله خداپرست
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 395

5,500 تومــان

روش های تحقیق کیفی

گروه مولفان | سارا ج. تریسی| حسین خنیفر| طاهره منیری شریف
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 638

33,000 تومــان

  • 1