حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

داستان کوتاه در ایران -جلد 2

گروه مولفان | حسین پاینده
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 528

21,500 تومــان

داستان کوتاه در ایران -جلد 1

گروه مولفان | حسین پاینده
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 584

23,500 تومــان

گفتمان نقد

گروه مولفان | حسین پاینده
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 465

35,000 تومــان

نقد ادبی و دموکراسی

گروه مولفان | حسین پاینده
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 288

16,500 تومــان

زبانشناسی و نقد ادبی

گروه مولفان | مریم خوزان| حسین پاینده| راجر فاولر
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 133

8,500 تومــان

نظریه های رمان

گروه مولفان | حسین پاینده| دیوید لاج
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 292

16,500 تومــان

روانکاوی فرهنگ عامه

گروه مولفان | باری ریچاردز| حسین پاینده
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 260

13,800 تومــان

بکت و تئاتر معنا باختگی

گروه مولفان | جیمز ال رابرتس| حسین پاینده
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 144

11,500 تومــان

گشودن رمان

گروه مولفان | حسین پاینده
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 400

24,000 تومــان

داستان کوتاه در ایران -جلد 3

گروه مولفان | حسین پاینده
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 698

35,000 تومــان

مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان

گروه مولفان | حسین پاینده
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 336

18,500 تومــان

درآمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادبی

گروه مولفان | چارلزبرسلر برسلر| مصطفی عابدینی فرد| حسین پاینده
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 360

140,000 تومــان