حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم -جلد 2

گروه مولفان | حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 328

18,000 تومــان

لویاتان

گروه مولفان | تامس هابز| کرافورد براف مک فرسون| حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 572

46,000 تومــان

نظریه های دولت

گروه مولفان | اندرو وینسنت| حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 351

20,000 تومــان

موانع توسعه سیاسی در ایران

گروه مولفان | حسین بشیریه
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 176

10,500 تومــان

جامعه شناسی سیاسی

گروه مولفان | حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 352

16,000 تومــان

میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک

گروه مولفان | هیوبرت ال دریفوس| پل رابینو| حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 374

14,000 تومــان

جامعه شناسی سیاسی معاصر

گروه مولفان | کیت ناش| محمد تقی دلفروز| حسین بشیریه| عبدالرحیم مرودشتی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 364

23,000 تومــان

زمینه های اجتماعی انقلاب ایران

گروه مولفان | حسین بشیریه| علی اردستانی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 284

20,000 تومــان

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم -جلد 1

گروه مولفان | حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 430

22,000 تومــان

یورگن هابرماس

گروه مولفان | رابرت هالوب| حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 285

12,000 تومــان

شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل

گروه مولفان | جان پتروف پلامناتز| حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 243

17,000 تومــان

گذار به دموکراسی

گروه مولفان | حسین بشیریه
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 340

20,000 تومــان