حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پدرو پارامو

گروه مولفان | خوان رولفو| احمد گلشیری
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 220

11,000 تومــان

دلتنگی های نقاش خیابان چهل و هشتم

گروه مولفان | جروم دیوید سالینجر| احمد گلشیری
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 264

16,000تومــان

ساعت شوم

گروه مولفان | گابریل گارسیا مارکز| احمد گلشیری
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 238

11,000تومــان

بهترین داستان های جهان

گروه مولفان | احمد گلشیری
ناشر: عصر داستان
تعداد صفحات: 536

24,500 تومــان

بهترین داستان های جهان

گروه مولفان | احمد گلشیری
ناشر: عصر داستان
تعداد صفحات: 568

26,000 تومــان

ناپدیدشدگان

گروه مولفان | آرییل دورفمن| احمد گلشیری
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 220

9,500تومــان

بهترین داستان های جهان -جلد 2

گروه مولفان | احمد گلشیری
ناشر: عصر داستان
تعداد صفحات: 428

19,500 تومــان

زندگی من

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| احمد گلشیری
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 180

8,500تومــان

از عشق و دیگر اهریمنان

گروه مولفان | گابریل گارسیا مارکز| احمد گلشیری
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 220

9,500تومــان

نفرین ابدی بر خواننده این برگ ها

گروه مولفان | مانوئل پوئیگ| احمد گلشیری
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 320

14,000تومــان

سال های سگی

گروه مولفان | ماریو وارگاس یوسا| احمد گلشیری
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 559

35,000 تومــان

چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟

گروه مولفان | ماریو وارگانس یوسا| احمد گلشیری
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 159

5,500 تومــان