حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کالین های درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی

گروه مولفان | کالین هی| احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 483

48,000تومــان

درآمدی بر فلسفه تاریخ

گروه مولفان | مایکل استنفورد| احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 464

30,000تومــان

درآمدی بر شناخت و سنجش فرهنگ سیاسی

گروه مولفان | احمد گل محمدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 172

10,000 تومــان

ایران بین دو انقلاب

گروه مولفان | یرواند آبراهامیان| احمد گل محمدی| محمد ابراهیم فتاحی ولی لایی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 709

36,000تومــان

معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی

گروه مولفان | استوارت هال| احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 144

14,000تومــان

جهانی شدن، فرهنگ، هویت

گروه مولفان | احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 286

28,000تومــان

چیستی، تحول و چشم انداز دولت

گروه مولفان | احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 240

18,000تومــان

بنیادهای علم تاریخ

گروه مولفان | سی. بین مکالا| احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 344

22,000 تومــان

  • 1