حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

درآمدی بر فلسفه تاریخ

گروه مولفان | مایکل استنفورد| احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 464

28,000 تومــان

کالین های درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی

گروه مولفان | کالین هی| احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 483

24,000 تومــان

ایران بین دو انقلاب

گروه مولفان | یرواند آبراهامیان| احمد گل محمدی| محمد ابراهیم فتاحی ولی لایی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 709

24,000 تومــان

جهانی شدن، فرهنگ، هویت

گروه مولفان | احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 286

13,000 تومــان

معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی

گروه مولفان | استوارت هال| احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 144

6,000 تومــان

بنیادهای علم تاریخ

گروه مولفان | سی. بین مکالا| احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 344

22,000 تومــان

چیستی، تحول و چشم انداز دولت

گروه مولفان | احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 240

18,000 تومــان

  • 1