حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چگونه با C برنامه بنویسیم

گروه مولفان | پل ج دیتل| هاروی ام دیتل| ابی دیتل| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 1007

42,000تومــان

چگونه با ++C برنامه بنویسیم -جلد 1

گروه مولفان | پل ج دیتل| هاروی ام دیتل| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 927

55,000 تومــان

چگونه باJavaبرنامه بنویسیم

گروه مولفان | پل ج دیتل| هاروی ام دیتل| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 1256

38,000 تومــان

چگونه با C برنامه بنویسیم -جلد 2

گروه مولفان | پل ج دیتل| هاروی ام دیتل| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 752

26,000تومــان

چگونه با ++C برنامه بنویسیم -جلد 2

گروه مولفان | پل ج دیتل| هاروی ام دیتل| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 828

38,000 تومــان

اصول ساختمان داده ها در ++C

گروه مولفان | الیس هوروویتس| سارتج ساهنی| دینش مهتا| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 640

27,500 تومــان

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن -جلد 1

گروه مولفان | کنت اچ روزن| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 856

30,000تومــان

آشنایی با الگوریتم ها -جلد 1

گروه مولفان | تامس کورمن| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 808

27,000 تومــان

ساختمان های گسسته

گروه مولفان | ریچارد جانسون با| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 824

33,000تومــان

زبان برنامه نویسی C

گروه مولفان | برایان کرنیگان| دنیس ریچی| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 528

18,500 تومــان

آشنایی با الگوریتم ها

گروه مولفان | تامس کورمن| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 519

22,000 تومــان

برنامه نویسی شی ءگرا با ++C

گروه مولفان | رابرت لی فور| حسین ابراهیم زاده قلزم
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 784

18,000 تومــان