حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

word در تحقیقات

گروه مولفان | حسنعلی مسلمان یزدی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 176

8,000 تومــان

راهنمای زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران

گروه مولفان | حسنعلی مسلمان یزدی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 234

7,000تومــان

اصول و مبانی بارگذاری سازه ها

گروه مولفان | حسنعلی مسلمان یزدی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 280

9,000 تومــان

ایمنی در پروژه های عمرانی

گروه مولفان | حسنعلی مسلمان یزدی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 248

15,000 تومــان

  • 1