حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روش های آماری در روان شناسی و سایر علوم رفتاری

گروه مولفان | دنیس هاویت| دانکن کرامر| حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 383

45,000 تومــان

روشهای آماری در علوم رفتاری

گروه مولفان | حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 383

27,500 تومــان

روان شناسی مثبت

گروه مولفان | آلن کار| حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند| باقر ثنایی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 656

25,000 تومــان

کتاب کار مشاور

گروه مولفان | جان مک لئود| حسن پاشا شریفی| سیمین دخت رضاخانی| فریده دوکانه ای فرد
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 352

12,500 تومــان

مقدمه ای بر روش های تحقیق در روانشناسی و مشاوره

گروه مولفان | دنیس هاویت| دانکن کرامر| حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 652

16,500 تومــان

سنجش خانواده

گروه مولفان | ا. رادنی نرس| حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 494

13,500 تومــان

مقدمه ای بر کاربرد SPSS در روان شناسی

گروه مولفان | دنیس هاویت| دانکن کرامر| حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 619

16,500 تومــان

پرسش نامه های پژوهشی در زمینه روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی و جامعه شناسی

گروه مولفان | نرگس حسینی| حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 356

6,500 تومــان

راهنمای سنجش روانی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | گری گراث-مارنات| حسن پاشا شریفی| محمد رضا نیکخو
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 1356

95,000 تومــان

مباحث کلیدی مشاوره درعمل

گروه مولفان | ویندی درایدن| حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 424

35,000 تومــان

مقدمه ای بر روش های پژوهش درآموزش و پرورش

گروه مولفان | کیت پانچ| حسن پاشا شریفی
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 510

46,500 تومــان

روش های تحقیق در علوم رفتاری

گروه مولفان | حسن پاشا شریفی| نسترن شریفی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 435

32,500 تومــان