حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مسایل آماری

گروه مولفان | دبلیو. مایکل کلی| رابرت ا. دانلی| محمدمجتبی کیخای فرزانه| نسترن شریفی| حسن پاشا شریفی
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 672

95,000 تومــان

کاربرد آمار چند متغیری

گروه مولفان | باربارا جی. تاباچنیک| لیندا فیدل| حسن پاشا شریفی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: 966

80,000 تومــان

پژوهش چند متغیری کاربردی

گروه مولفان | لارنس اس. مایرز| گلن گامست| ا. ج. گوئارینو| حسن پاشا شریفی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: 824

46,000 تومــان

مقدمه ای بر روش های پژوهش درآموزش و پرورش

گروه مولفان | کیت پانچ| حسن پاشا شریفی
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 510

46,500تومــان

روش های آماری در روان شناسی و سایر علوم رفتاری

گروه مولفان | دنیس هاویت| دانکن کرامر| حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 383

55,000تومــان

اصول روان سنجی و روان آزمایی

گروه مولفان | حسن پاشا شریفی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

36,000 تومــان

اصول روان سنجی و روان آزمایی

گروه مولفان | حسن پاشا شریفی| نسترن شریفی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

مباحث کلیدی مشاوره درعمل

گروه مولفان | ویندی درایدن| حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 424

35,000تومــان

روشهای آماری در علوم رفتاری

گروه مولفان | حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 383

35,000تومــان

راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان

گروه مولفان | گری گراث-مارنات| حسن پاشا شریفی| محمد رضا نیکخو
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 700

47,500 تومــان

راهنمای سنجش روانی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | گری گراث-مارنات| حسن پاشا شریفی| محمد رضا نیکخو
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 1356

125,000 تومــان

روان شناسی مثبت

گروه مولفان | آلن کار| حسن پاشا شریفی| جعفر نجفی زند| باقر ثنایی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 656

25,000 تومــان