حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سازمانها

گروه مولفان | دبلیو. ریچارد اسکات| حسن میرزایی اهرنجانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 633

29,000تومــان

مبانی فلسفی تئوری سازمان

گروه مولفان | حسن میرزایی اهرنجانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 344

16,000تومــان

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی

گروه مولفان | عباس شفیعی| ابوطالب خدمتی| علی آقا پیروز| حسن میرزایی اهرنجانی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

4,950 تومــان

زمینه های روش شناختی تئوری سازمان

گروه مولفان | حسن میرزایی اهرنجانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

1,600تومــان

  • 1