حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اتهام به خود

گروه مولفان | پتر هانتکه| حسن ملکی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 26

3,500تومــان

ملکه های فرانسه

گروه مولفان | تورنتون نیون وایلدر| حسن ملکی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 26

3,500تومــان

شاعر

گروه مولفان | داریو نیکودمی| حسن ملکی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 45

5,000تومــان

هویت دینی برنامه درسی

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

نظریه های یادگیری و آموزش

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 176

13,000 تومــان

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 152

12,000 تومــان

مبانی آموزش ریاضی دوره ابتدایی

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 360

19,000 تومــان

مقدمات برنامه ریزی درسی

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,500تومــان

مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000تومــان

روانشناسی خانواده

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 272

18,500 تومــان

سبک ها و اصول فرزندپروری مطلوب

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 144

9,500 تومــان

اخلاق حرفه ای

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 132

12,000 تومــان