حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

زمین شناسی عمومی

گروه مولفان | حسن مدنی| سیروس شفیقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 482

18,800 تومــان

خدمات فنی در معادن

گروه مولفان | حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 661

23,500 تومــان

تونلسازی -جلد 5

گروه مولفان | حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 492

28,000 تومــان

نقشه های زمین شناسی

گروه مولفان | الکس مالتمن| حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 246

10,000 تومــان

اصول استخراج معادن -جلد 1

گروه مولفان | حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 446

2,700 تومــان

تونلسازی -جلد 4

گروه مولفان | حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 633

27,000 تومــان

تونلسازی -جلد 3

گروه مولفان | حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 488

18,900 تومــان

تونلسازی -جلد 2

گروه مولفان | حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 581

18,000 تومــان

تونلسازی -جلد 1

گروه مولفان | حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 656

18,000 تومــان

  • 1