حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فرآیند خط مشی گذاری دولتی پیشرفته

گروه مولفان | حسن گیوریان| محمدرضا ربیعی مندجین
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 453

25,000 تومــان

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

گروه مولفان | حسن گیوریان| محمدرضا ربیعی مندجین
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 387

18,000 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی -جلد 1

گروه مولفان | سیروس تدبیری| حسن گیوریان
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 148

4,000 تومــان

مدیریت اخلاقی در خدمات دولتی

گروه مولفان | آلن لاتن| محمدرضا ربیعی مندجین| حسن گیوریان
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 226

2,500 تومــان

  • 1