حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خلاقیت و یادگیری راهبردها

گروه مولفان | ام. اش| حسن کرکی| مریم ثنایی زاده
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 204

9,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 292

10,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی 1

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده| مینو ورزگر| حسین فرهادی| پرویز مفتون
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 304

9,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 1

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده| بهروز عزب دفتری
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 208

8,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 2

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده| بهروز عزب دفتری
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 208

8,000 تومــان

گنجینه فکر در مدیریت

گروه مولفان | پرومود باترا| ویجی باترا| حسن کرکی| مریم ثنایی زاده
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 126

8,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی پیش دانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه ها

گروه مولفان | حسن کرکی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 218

8,000 تومــان

راهنمای کامل خواندن متون انگلیسی عمومی

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده| فریده پورگیو
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 264

8,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده| ابراهیم جدیری سلیمی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 256

9,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی (1)

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده| فرهاد مشفقی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 288

9,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع غذایی

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده| ابراهیم جدیری سلیمی| حسن عدالت نمین| سیروس مسیحا
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 304

12,000 تومــان

خودآموز تصویری ماکرومدیا Flash MX

گروه مولفان | شری کینکوف| حسن کرکی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 312

8,000 تومــان