حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

Quantum photonics

گروه مولفان | حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 130

12,000 تومــان

تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی

گروه مولفان | حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 625

25,000 تومــان

فتونیک

گروه مولفان | حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 396

22,000 تومــان

فتونیک

گروه مولفان | حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 360

26,000تومــان

تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی

گروه مولفان | حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 227

15,000تومــان

  • 1