حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طراحی جداول مسابقات ورزشی

گروه مولفان | جان بایل| رسول نوروزی سیدحسینی| فروغ فتاحی مسرور| حسن فتحی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 198

17,500تومــان

تهافت التهافت

گروه مولفان | محمدبن احمد ابن رشد| حسن فتحی| محمدبن محمد غزالی
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 670

58,000تومــان

انرژی هسته ای -جلد 2

گروه مولفان | ریموند لروی مورای| بهروز صالح پور| حسن فتحی| مهدی گلابی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 334

14,000 تومــان

تاریخ فلسفه غرب

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن فتحی| بهنام اکبری
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: None

50,000 تومــان

ارسطو

گروه مولفان | آلفرد ادوارد تیلور| حسن فتحی
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 199

11,000تومــان

انرژی هسته ای

گروه مولفان | ریموند لروی مورای| بهروز صالح پور| حسن فتحی| مهدی گلابی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 296

9,000تومــان

تاریخ فلسفه غرب

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن فتحی| بهنام اکبری
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 645

36,000تومــان

تهافت الفلاسفه

گروه مولفان | محمدبن محمد غزالی| حسن فتحی
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 323

11,000 تومــان

مثال خیر در فلسفه افلاطونی-ارسطویی

گروه مولفان | هانس-گئورگ گادامر| حسن فتحی
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 304

3,100 تومــان

فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون

گروه مولفان | اتین ژیلسون| حسن فتحی| منصور ایمان پور
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 214

5,000تومــان

فیلسوفان یونان باستان از طالس تا ارسطو

گروه مولفان | ویلیام کیت چیمبرز گاتری| حسن فتحی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 220

4,500 تومــان

  • 1