حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

شهروند شهرهای داستانی

گروه مولفان | حسن عابدینی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 142

12,000تومــان

کتاب شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر

گروه مولفان | فاطمه فرهودی پور| حسن عابدینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 236

25,000تومــان

هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی -جلد 2

گروه مولفان | حسن عابدینی
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: None

60,000 تومــان

هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی -جلد 1

گروه مولفان | حسن عابدینی
ناشر: کتاب خورشید
تعداد صفحات: None

60,000 تومــان

کتاب شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر

گروه مولفان | فاطمه فرهودی پور| حسن عابدینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 199

15,000 تومــان

تاریخ ادبیات داستانی ایران

گروه مولفان | حسن عابدینی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 672

32,500تومــان

سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی

گروه مولفان | حسن عابدینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 220

8,000 تومــان

در ستایش داستان

گروه مولفان | حسن عابدینی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 287

6,500تومــان

صد سال داستان نویسی ایران

گروه مولفان | حسن عابدینی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: None

100,000 تومــان

فرهنگ داستان نویسان ایران از آغاز تا امروز

گروه مولفان | حسن عابدینی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 303

9,000 تومــان

صد سال داستان نویسی ایران -مجموعه 4 جلدی

گروه مولفان | حسن عابدینی| کاظم فرهادی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 1608

100,000 تومــان

صد سال داستان نویسی ایران -مجموعه 4 جلدی

گروه مولفان | حسن عابدینی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 854

60,000 تومــان

  • 1