حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری

گروه مولفان | فردریک نیکلز کرلینجر| الازار ج. پدهازور| حسن سرایی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000تومــان

جمعیت شناسی و جمعیت ایران

گروه مولفان | حسن سرایی
ناشر: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
تعداد صفحات: 254

7,000 تومــان

جمعیت شناسی

گروه مولفان | حسن سرایی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 200

9,500تومــان

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

گروه مولفان | حسن سرایی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 216

6,000 تومــان

مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق

گروه مولفان | حسن سرایی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 256

7,000تومــان

روش های مقدماتی تحلیل توزیع و ترکیب جمعیت با تاکید بر ترکیب سنی جمعیت

گروه مولفان | حسن سرایی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 202

3,500 تومــان

  • 1