حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

جدال با توسعه نیافتگی

گروه مولفان | حسن سبحانی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 863

40,000 تومــان

نقد ایام

گروه مولفان | حسن سبحانی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 560

25,000 تومــان

گستره اقتصاد اسلامی

گروه مولفان | حسن سبحانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,000تومــان

تحلیل اقتصادی -جلد 1

گروه مولفان | چارلز موریس| اوئن فیلیپس| اکبر کمیجانی| حسن سبحانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 425

18,000تومــان

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

گروه مولفان | دومینیک سالواتوره| حسن سبحانی
ناشر: نگاه دانش
تعداد صفحات: 544

9,000 تومــان

دغدغه ها و چشم اندازهای اقتصاد اسلامی

گروه مولفان | حسن سبحانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

800تومــان

  • 1