حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: دانشگاه خوارزمی
تعداد صفحات: 335

24,000تومــان

تئوری های مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | حسن رنگریز| جواد محرابی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 540

25,000 تومــان

تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 458

32,000 تومــان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 345

29,000 تومــان

کسب و کار الکترونیکی

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 449

29,000تومــان

تئوری های سازمان و مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 300

20,000 تومــان

راهنمای کامل نگارش پایان نامه و رساله

گروه مولفان | جان دی. کون| شارون فاستر| مجتبی امیری مجد| حسن رنگریز| زهرا امیری مجد
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 344

17,000 تومــان

تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 207

13,500 تومــان

مدیریت منایع انسانی بین الملل

گروه مولفان | حسن رنگریز| جواد محرابی| سیدحمید کشفی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 490

24,000تومــان

خودکارآمدی و استرس شغلی منابع انسانی در هزاره سوم

گروه مولفان | حسن رنگریز| سید مهدی الوانی| مریم خاکسار
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 172

10,000 تومــان

مدیریت استراتژیک با رویکرد مالی

گروه مولفان | حسن رنگریز| حسین محسنی
ناشر: شهر آشوب
تعداد صفحات: 220

12,000 تومــان

مدیریت و برنامه ریزی

گروه مولفان | سعید توتونچیان| حسن رنگریز
ناشر: دانشیاران ایران
تعداد صفحات: None

750 تومــان