حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: دانشگاه خوارزمی
تعداد صفحات: 335

24,000 تومــان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 345

22,000 تومــان

کسب و کار الکترونیکی

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 449

29,000 تومــان

تئوری های سازمان و مدیریت پیشرفته

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 300

20,000تومــان

تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 207

13,500 تومــان

مدیریت و برنامه ریزی

گروه مولفان | سعید توتونچیان| حسن رنگریز
ناشر: دانشیاران ایران
تعداد صفحات: None

750 تومــان

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

گروه مولفان | حسن رنگریز| غلامحسین خورشیدی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 314

19,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | حسن رنگریز
ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی
تعداد صفحات: 317

12,000 تومــان

  • 1