حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای زبان پارتی

گروه مولفان | حسن رضائی| عسکر بهرامی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 216

15,000 تومــان

ایران در زمان ساسانیان

گروه مولفان | آرتور کریستن سن| غلامرضا رشید یاسمی| حسن رضائی
ناشر: صدای معاصر
تعداد صفحات: 440

25,000 تومــان

راهنمای زبان های ایرانی -جلد 2

گروه مولفان | رودیگر اشمیت| حسن رضائی| آرمان بختیاری
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 431

22,000 تومــان

خط و نظام های نوشتاری در جهان اسلام

گروه مولفان | حسن رضائی| مالک حسینی
ناشر: کتاب مرجع
تعداد صفحات: 156

12,500 تومــان

راهنمای زبان های ایرانی -جلد 1

گروه مولفان | رودیگر اشمیت| حسن رضائی| آرمان بختیاری
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 408

32,000 تومــان

دستور زبان پارتی

گروه مولفان | حسن رضائی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 182

1,100 تومــان

دیاتسارون فارسی

گروه مولفان | عزالدین یوحنا| جوزپه مسینا| ایرج افشار| حسن رضائی
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 544

25,000 تومــان

مقدمات زبان سنسکریت

گروه مولفان | حسن رضائی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 348

28,000 تومــان

دستور زبان و گزیده متون اوستایی

گروه مولفان | آبراهام والنتاین ویلیامز جکسون| حسن رضائی
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 1290

45,000 تومــان

تاریخ زبانهای ایرانی

گروه مولفان | حسن رضائی| محمد کاظم موسوی بجنوردی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 260

7,000 تومــان

روایت آذرفرنبغ فرخزادان

گروه مولفان | آذر فرنبغ فرخ زادان| حسن رضائی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 402

3,200 تومــان

سوتره علت و معلول کردار (متنی بودایی به زبان سغدی)

گروه مولفان | حسن رضائی
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 232

12,000 تومــان