حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مکانیک خاک

گروه مولفان | حسن رحیمی
ناشر: دانش و فن
تعداد صفحات: 622

35,000 تومــان

مهندسی ژئوتکنیک

گروه مولفان | حسن رحیمی| نادر عباسی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 870

50,000 تومــان

سدهای خاکی

گروه مولفان | حسن رحیمی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 671

32,000 تومــان

مهندسی ژئوتکنیک -جلد 1

گروه مولفان | حسن رحیمی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 589

23,000 تومــان

مصالح ساختمانی

گروه مولفان | حسن رحیمی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 607

35,000تومــان

معدن از اکتشاف تا بهره برداری

گروه مولفان | حسن رحیمی| بیژن ملکی| علی ابراهیم زاده
ناشر: پایگان
تعداد صفحات: 200

5,000 تومــان

  • 1