حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول و روش های نوین تدریس در دوره ابتدایی

گروه مولفان | حسن دیناروند
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: 398

22,000 تومــان

مبانی تعلیم و تربیت

گروه مولفان | حسن دیناروند
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

مکاتب فلسفی و نظریه های تعلیم و تربیت

گروه مولفان | حسن دیناروند
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

مبانی تکنولوژی تربیتی

گروه مولفان | حسن دیناروند
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: 470

12,500 تومــان

طراحی آموزشی برای اثربخشی تدریس

گروه مولفان | حسن دیناروند
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 176

8,000 تومــان

  • 1