حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مجموعه پروژه های پیشرفته PLC و WinCC

گروه مولفان | احمد فرجی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 272

19,000 تومــان

کامل ترین مرجع کاربردی PLC S7 SIEMENS

گروه مولفان | محمد رضا ماهر| احمد فرجی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 736

35,000 تومــان

کاملترین مرجع کاربردی WinCC V7

گروه مولفان | احمد فرجی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 736

60,000 تومــان

کاملترین مرجع کاربردی PLC S7 SIEMENS

گروه مولفان | محمد رضا ماهر| احمد فرجی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 656

33,000 تومــان

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

گروه مولفان | احمد فرجی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 256

15,000 تومــان

کامل ترین مرجع کاربردی PID Control در صنعت

گروه مولفان | احمد فرجی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 368

30,000 تومــان

کاملترین مرجع کاربردی کارور PLC درجه 2

گروه مولفان | احمد فرجی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 432

30,000 تومــان

آشنایی با اتوماسیون صنعتی Siemens

گروه مولفان | احمد فرجی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 112

8,000 تومــان

  • 1