حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه های سازمان و مدیریت

گروه مولفان | جفری آلن مایلز| حسن دانایی فرد
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 540

35,000 تومــان

نظریه سازمان: نگاه های فرانظری -جلد 2

گروه مولفان | هاریدیموس تسوکاس| کریستین نودسن| حسن دانایی فرد| سید حسین کاظمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی -جلد 2

گروه مولفان | حسن دانایی فرد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی -جلد 1

گروه مولفان | حسن دانایی فرد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

استراتژیهای نظریه پردازی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

نظریه سازمان، نگاه های فرانظری -جلد 1

گروه مولفان | هاریدیموس تسوکاس| کریستین نودسن| حسن دانایی فرد| سید حسین کاظمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 232

10,000تومــان

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید مهدی الوانی| عادل آذر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

گفتارهای جدید در خط مشی گذاری عمومی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 512

28,500تومــان

شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی -جلد 2

گروه مولفان | ویلیام لارنس نیومن| حسن دانایی فرد| حسین کاظمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 811

40,000 تومــان

درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی

گروه مولفان | کوین تی اسمیت| کریستوفر وسلی لریمر| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 288

15,000تومــان

تحلیل خط مشی عمومی

گروه مولفان | ویل ا. اچ. تیسن| وارن ای. واکر| حسن دانایی فرد| هانیه احمدی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 556

28,000تومــان

شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی -جلد 1

گروه مولفان | ویلیام لارنس نیومن| حسن دانایی فرد| حسین کاظمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 514

26,000 تومــان