حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

استراتژیهای نظریه پردازی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

نظریه سازمان، نگاه های فرانظری -جلد 1

گروه مولفان | هاریدیموس تسوکاس| کریستین نودسن| حسن دانایی فرد| سید حسین کاظمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 232

10,000تومــان

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید مهدی الوانی| عادل آذر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

گفتارهای جدید در خط مشی گذاری عمومی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 512

28,500تومــان

شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی -جلد 2

گروه مولفان | ویلیام لارنس نیومن| حسن دانایی فرد| حسین کاظمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 811

40,000 تومــان

درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی

گروه مولفان | کوین تی اسمیت| کریستوفر وسلی لریمر| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 288

15,000تومــان

تحلیل خط مشی عمومی

گروه مولفان | ویل ا. اچ. تیسن| وارن ای. واکر| حسن دانایی فرد| هانیه احمدی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 556

28,000تومــان

شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی -جلد 1

گروه مولفان | ویلیام لارنس نیومن| حسن دانایی فرد| حسین کاظمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 514

26,000 تومــان

تئوری سازمان

گروه مولفان | استیون پی رابینز| سید مهدی الوانی| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 504

25,000تومــان

فرهنگ جامع مدیریت

گروه مولفان | داور ونوس| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 960

48,000تومــان

نظریه های سازمان دولتی

گروه مولفان | رابرت بی دنهارت| سید مهدی الوانی| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 400

22,000تومــان