حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تمایز

گروه مولفان | پیر بوردیو| حسن چاوشیان
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 848

65,000 تومــان

جامعه شناسی پست مدرنیسم

گروه مولفان | اسکات لش| حسن چاوشیان
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 416

26,500 تومــان

گزیده جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| کارن بردسال| حسن چاوشیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 222

12,000 تومــان

جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| کارن بردسال| حسن چاوشیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 1074

48,000 تومــان

فرهنگ و زندگی روزمره

گروه مولفان | اندی بنت| لیلا جوافشانی| حسن چاوشیان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 312

15,000 تومــان

هابرماس

گروه مولفان | ویلیام آوث ویت| لیلا جوافشانی| حسن چاوشیان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 268

13,000 تومــان

اشارت های پست مدرنیته

گروه مولفان | زیگمونت باومان| حسن چاوشیان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 382

16,000 تومــان

جامعه شناسی انتقادی

گروه مولفان | پل کانرتن| حسن چاوشیان
ناشر: کتاب آمه
تعداد صفحات: 584

20,000 تومــان

روش شناسی علوم اجتماعی

گروه مولفان | ماکس وبر| حسن چاوشیان
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 282

25,000 تومــان

چکیده آثار آنتونی گیدنز

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| فیلیپ کسل| حسن چاوشیان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 488

28,000 تومــان

روش های تحلیل و تفسیر آماره های اجتماعی

گروه مولفان | هیوبرت بلالاک| حسن چاوشیان
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 780

42,000 تومــان

فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم

گروه مولفان | ویلیام آوث ویت| ارنست گلنر| رابرت ا نیزبت| آلن تورن| حسن چاوشیان| محمد منصور هاشمی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 1172

68,000 تومــان