حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جامعه شناسی فرهنگ

گروه مولفان | ریموند ویلیامز| بروس رابینز| حسن چاوشیان
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 306

16,000 تومــان

تمایز

گروه مولفان | پیر بوردیو| حسن چاوشیان
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 848

65,000تومــان

جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| کارن بردسال| حسن چاوشیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 1074

48,000تومــان

گزیده جامعه شناسی

گروه مولفان | آنتونی گیدنز| کارن بردسال| حسن چاوشیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 222

16,000تومــان

جامعه شناسی پست مدرنیسم

گروه مولفان | اسکات لش| حسن چاوشیان
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 416

26,500تومــان

جامعه شناسی انتقادی

گروه مولفان | پل کانرتن| حسن چاوشیان
ناشر: کتاب آمه
تعداد صفحات: 584

20,000 تومــان

طراحی پژوهش های اجتماعی

گروه مولفان | نورمن دبلیو. اچ بلیکی| حسن چاوشیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 418

20,000تومــان

اشارت های پست مدرنیته

گروه مولفان | زیگمونت باومان| حسن چاوشیان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 382

25,000تومــان

هابرماس

گروه مولفان | ویلیام آوث ویت| لیلا جوافشانی| حسن چاوشیان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 268

13,000تومــان

جامعه شناسی انتقادی

گروه مولفان | پل کانرتن| حسن چاوشیان
ناشر: کتاب آمه
تعداد صفحات: 584

20,000 تومــان

فرهنگ و زندگی روزمره

گروه مولفان | اندی بنت| لیلا جوافشانی| حسن چاوشیان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 312

15,000تومــان

روش های تحلیل و تفسیر آماره های اجتماعی

گروه مولفان | هیوبرت بلالاک| حسن چاوشیان
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 780

42,000تومــان