حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان

گروه مولفان | حسن جوانشیر| علی خاتمی فیروزآبادی
ناشر: شربیانی
تعداد صفحات: 409

30,000 تومــان

اصول و مبانی مدل های پویایی سیستم

گروه مولفان | جان استرمن| مهدی استادی جعفری| حسن جوانشیر
ناشر: شربیانی
تعداد صفحات: 312

24,000 تومــان

تحلیلی بر هزینه ها و منافع حمل و نقل

گروه مولفان | تاد الگزاندر لیتمن| اریک دوئرتی| مهدی استادی جعفری| حسن جوانشیر
ناشر: شربیانی
تعداد صفحات: 178

16,000 تومــان

  • 1