حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تئاتر در اجرا

گروه مولفان | حسن پارسائی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 280

13,800 تومــان

نگره های نمایشی و نانموده های ساختاری

گروه مولفان | حسن پارسائی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 188

7,000 تومــان

تراژدی سغدیانوس

گروه مولفان | حسن پارسائی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 80

2,500تومــان

سی نمایشنامه زیر نقد و نگاه

گروه مولفان | حسن پارسائی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 504

9,500 تومــان

  • 1