حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های فرهنگی

گروه مولفان | حسن بنیانیان
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 184

3,200 تومــان

پوشش اسلامی

گروه مولفان | حسن بنیانیان
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 290

10,900تومــان

ایده پردازی برای فرهنگ سازی

گروه مولفان | حسن بنیانیان
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 199

3,200 تومــان

مدیریت توسعه فرهنگ عمومی

گروه مولفان | حسن بنیانیان
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 55

1,100تومــان

دولت تازه چالش ها، موانع و فرصت ها

گروه مولفان | حسن بنیانیان
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 32

40 تومــان

فرهنگ در مدیریت توسعه اسلامی

گروه مولفان | حسن بنیانیان
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 162

210 تومــان

  • 1