حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فلسفه، هندسه و معماری

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 215

18,000 تومــان

جامعه شناسی اخلاقی هنر

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 276

13,000تومــان

حکمت هنر هند

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

نظریه تجلی در باب شمایل گریزی هنر اسلامی

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

قدر

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 424

19,000 تومــان

آشنایی با فلسفه هنر

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 152

6,500تومــان

فلسفه هنر اسلامی

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 337

17,000 تومــان

در باب نظریه محاکات

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 184

12,000تومــان

معنا و مفهوم «زیبایی»

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی| محمد بن حسن ابن هیثم
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 116

4,500 تومــان

مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

هندسه خیال و زیبایی

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 244

16,000 تومــان

اورنگ

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 292

5,900 تومــان