حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی -جلد 1

گروه مولفان | ویلیام گودیکانست| حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 430

24,000 تومــان

نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی -جلد 2

گروه مولفان | ویلیام گودیکانست| حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 432

24,000 تومــان

رسانه های بیگانه

گروه مولفان | حسن بشیر
ناشر: سیمای شرق
تعداد صفحات: 160

18,000 تومــان

دانشنامۀ موضوعی بین المللی ارتباطات 1

گروه مولفان | ولفگانگ دونسباخ| حسین حسنی| حسن بشیر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 318

18,000 تومــان

دیپلماسی عمومی: سیاست ها و برنامه های جهانی

گروه مولفان | حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 322

13,000 تومــان

رسانه های بیگانه

گروه مولفان | حسن بشیر
ناشر: سیمای شرق
تعداد صفحات: 264

17,000 تومــان

خبر

گروه مولفان | حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 270

7,500 تومــان

ضد جریان در اخبار جهانی

گروه مولفان | اولیور بوید-بارت| دایا کیشان توسو| حسن بشیر| محمد معماریان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 312

6,500 تومــان

رسانه های بیگانه

گروه مولفان | حسن بشیر
ناشر: سیمای شرق
تعداد صفحات: 152

12,000 تومــان

اخلاق در جنگ

گروه مولفان | محمد جانی پور| حسن بشیر| امام اول علی بن ابی طالب (ع)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 376

6,500 تومــان

دانشنامه بین المللی ارتباطات -جلد 1

گروه مولفان | ولفگانگ دونسباخ| غلامرضا آذری| حسن بشیر| مسعود کوثری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 752

15,000 تومــان

تعزیه

گروه مولفان | حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 272

5,000 تومــان