حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آیرودینامیک

گروه مولفان | جان دیوید اندرسن| احمد عمارتی
ناشر: صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوافضا
تعداد صفحات: 486

5,000 تومــان

آیرودینامیک موشک های تاکتیکی -جلد 2

گروه مولفان | مایکل ج همش| جک نورمن نیلسن| احمد عمارتی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 348

12,000 تومــان

آیرودینامیک موشک های تاکتیکی -جلد 3

گروه مولفان | مایکل ج همش| جک نورمن نیلسن| احمد عمارتی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 374

12,000 تومــان

آیرودینامیک (اصول بنیادین) -جلد 1

گروه مولفان | جان دیوید اندرسن| احمد عمارتی
ناشر: صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوافضا
تعداد صفحات: 340

4,200 تومــان

آیرودینامیک باز ورود به جو زمین

گروه مولفان | ویلبر ال هنکی| احمد عمارتی
ناشر: صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوافضا
تعداد صفحات: 288

3,500 تومــان

آیرودینامیک ماوراء صوت و گازهای دما بالا -جلد 2

گروه مولفان | جان دیوید اندرسن| احمد عمارتی
ناشر: صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوافضا
تعداد صفحات: 276

2,900 تومــان

روش های تقریبی برای آیرودینامیک خطی موشک -جلد 1

گروه مولفان | فرانکی گیل مور| احمد عمارتی
ناشر: صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوافضا
تعداد صفحات: 272

2,900 تومــان

جریان تراکم پذیر نوین؛ سرعت بالا -جلد 2

گروه مولفان | جان دیوید اندرسن| احمد عمارتی
ناشر: صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوافضا
تعداد صفحات: 456

3,500 تومــان

آشنایی با پرواز -جلد 2

گروه مولفان | جان دیوید اندرسن| احمد عمارتی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 343

4,500 تومــان

آشنایی با پرواز -جلد 2

گروه مولفان | جان دیوید اندرسن| احمد عمارتی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 343

2,500 تومــان

مقدمه ای بر پایداری استاتیک طولی هواپیما

گروه مولفان | فرانسیس جورج ایروینگ| احمد عمارتی
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 208

1,500 تومــان

آیرودینامیک ماوراء صوت و گازهای دما بالا -جلد 3

گروه مولفان | جان دیوید اندرسن| احمد عمارتی
ناشر: صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوافضا
تعداد صفحات: 487

4,500 تومــان

  • 1