حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رویکردهای نوین رهبری سازمانی در هزاره سوم

گروه مولفان | حسن الوداری
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 328

24,000 تومــان

راهبردهای رهبری زنان

گروه مولفان | پل وندربروک| حسن الوداری| سهیلا شکوری یادگاری| لیلا مسافر یادگاری
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 194

12,000تومــان

رهبری مبتنی بر عقیده

گروه مولفان | آر. آلبرت مولر| حسن الوداری| شیما ذکریایی| ندا معصومی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 229

16,000تومــان

راهنمای کامل بازاریابی و مدیریت بازار

گروه مولفان | حسن الوداری
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 168

7,000تومــان

سازمان حمایت گرا و جایگاه آن در رفتار سازمانی هزاره سوم

گروه مولفان | حسن الوداری| زینب علی نجفی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 145

10,000تومــان

10 فضیلت برتر رهبران طراز اول

گروه مولفان | ال جینی| رونالد مایکل گرین| حسن الوداری| زیبا گلوانی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 294

17,000تومــان

مثلث بیگانگی شغلی

گروه مولفان | حسن الوداری
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 280

10,000 تومــان

  • 1