حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سه رساله ی پیشانقدی

گروه مولفان | ایمانوئل کانت| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 295

35,900تومــان

پیدایش ناسیونالیسم ایرانی

گروه مولفان | رضا ضیاءابراهیمی| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 358

38,500تومــان

تاریخ مختصر جمهوری وایمار

گروه مولفان | کالین استورر| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 270

33,500تومــان

خیر عمومی و خیر خصوصی

گروه مولفان | ریموند گیوس| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 106

12,800تومــان

کردها، عرب ها و انگلیسی ها

گروه مولفان | والاس لاین| دیویدکنت فیلدهاوس| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 330

25,900تومــان

دوران همدلی

گروه مولفان | فرانس بی. ام. د وال| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 330

28,500تومــان

صلحی که همه ی صلح ها را بر باد داد

گروه مولفان | دیوید فرامکین| حسن افشار
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 624

52,000 تومــان

یک درخت، یک صخره، یک ابر

گروه مولفان | ویلفرد هیلی استون| نانسی هادلستن پاکر| رابرت هوپس| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 824

59,500تومــان

تاریخ علم کمبریچ

گروه مولفان | کالین رونان| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 750

47,500 تومــان

دولت و جامعه در ایران

گروه مولفان | محمد علی همایون کاتوزیان| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 370

39,900تومــان

جنگ و صلح در ایران دوره ی قاجار و پیامدهای آن در گذشته و اکنون

گروه مولفان | رخسان فرمانفرمائیان| پیتر ایوری| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 392

28,500تومــان

اختناق ایران

گروه مولفان | ویلیام مورگان شوستر| حسن افشار
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 326

18,000 تومــان