حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بازاریابی اطلاعات

گروه مولفان | ج. ای رولی| مریم اسدی| حسن اشرفی ریزی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 352

12,000 تومــان

آیین نقد کتاب

گروه مولفان | حسن اشرفی ریزی| زهرا کاظم پور
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 152

2,500 تومــان

جغرافیای سیاسی اطلاعات

گروه مولفان | حسن اشرفی ریزی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 286

8,000 تومــان

تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | سوزان وارد| یم فونگ| تامی نیکلسون دیری| حسین مختاری معمار| حسن اشرفی ریزی| محمد حسن زاده| ابراهیم مختاری نبی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 172

4,000 تومــان

  • 1