حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مقاله نویسی در علوم انسانی و سلامت

گروه مولفان | حسن اشرفی ریزی| زهرا کاظم پور
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

روش تحقیق در علوم انسانی و سلامت

گروه مولفان | حسن اشرفی ریزی| زهرا کاظم پور
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

مقدمه ای بر نمایه سازی و چکیده نویسی

گروه مولفان | زهرا کاظم پور| حسن اشرفی ریزی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 286

20,000 تومــان

روش تحقیق و گزارش نویسی

گروه مولفان | حسن اشرفی ریزی| زهرا کاظم پور
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: 238

6,000 تومــان

آیین نقد کتاب

گروه مولفان | حسن اشرفی ریزی| زهرا کاظم پور
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 152

2,500 تومــان

بازاریابی اطلاعات

گروه مولفان | ج. ای رولی| مریم اسدی| حسن اشرفی ریزی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 352

12,000 تومــان

کتابداری مدنی

گروه مولفان | رونالد مکیب| حسن اشرفی ریزی| حسین مختاری معمار| زهرا کاظم پور
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 229

3,500 تومــان

جغرافیای سیاسی اطلاعات

گروه مولفان | حسن اشرفی ریزی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 286

8,000تومــان

تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | سوزان وارد| یم فونگ| تامی نیکلسون دیری| حسین مختاری معمار| حسن اشرفی ریزی| محمد حسن زاده| ابراهیم مختاری نبی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 172

4,000 تومــان

  • 1