حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شتای عمر

گروه مولفان | احمد عزیزی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 446

28,000 تومــان

آینده قدرت

گروه مولفان | جوزف اس نای| احمد عزیزی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 360

30,000 تومــان

ابر طبقه

گروه مولفان | دیوید جوکانان راتکاف| احمد عزیزی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 376

30,000تومــان

سکولاریسم و دموکراسی در ترکیه

گروه مولفان | ام. هاکان یاووز| احمد عزیزی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 469

22,000تومــان

اندیشه عدالت

گروه مولفان | آمارتیا سن| احمد عزیزی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 547

40,000 تومــان

در باغ حیوانات

گروه مولفان | اریک لارسن| احمد عزیزی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 509

32,000تومــان

جهان پسا آمریکایی

گروه مولفان | فرید زکریا| احمد عزیزی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 275

20,000 تومــان

جهان مسطح است

گروه مولفان | تامس ال فریدمن| احمد عزیزی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 613

42,000تومــان

یک لیوان شطح داغ

گروه مولفان | احمد عزیزی
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 464

10,500تومــان

شرجی آواز

گروه مولفان | احمد عزیزی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 128

1,600تومــان

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

گروه مولفان | رابین کوپر| احمد عزیزی| احمد مدرس سبزواری
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 296

4,000 تومــان

طغیان ترانه

گروه مولفان | احمد عزیزی
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 658

9,300تومــان