حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی

گروه مولفان | نورمن آر کورتز| حبیب الله تیموری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 408

24,000 تومــان

ساختار تئوری حسابداری

گروه مولفان | آنانیاس چارلز لیتلتن| حبیب الله تیموری
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 353

5,000 تومــان

حسابداری دارائیهای نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی

گروه مولفان | مصطفی گودرزی| حبیب الله تیموری
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 90

1,500تومــان

حسابداری بدهیهای جاری و بدهیهای احتمالی

گروه مولفان | حبیب الله تیموری| مصطفی گودرزی
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 46

800تومــان

  • 1