حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدل سازی نرم افزار به کمک UML

گروه مولفان | عباس رسول زادگان| احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 264

26,000 تومــان

کلیات متدولوژی تامین کیفیت -جلد 1

گروه مولفان | احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه
تعداد صفحات: 128

3,500 تومــان

کلیات متدولوژی تامین کیفیت (چک لیست ها) -جلد 2

گروه مولفان | احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه
تعداد صفحات: 388

7,000 تومــان

  • 1