حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مبانی رنگ و کاربرد آن

گروه مولفان | حبیب الله آیت اللهی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

نگره های هنر

گروه مولفان | ژان لوک شالومو| حبیب الله آیت اللهی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 164

9,000تومــان

ناباوریهای باور شده

گروه مولفان | حبیب الله آیت اللهی
ناشر: اشتاد
تعداد صفحات: 126

5,000 تومــان

درسهای کاندینسکی در باهاوس

گروه مولفان | واسیلی کاندینسکی| حبیب الله آیت اللهی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,500تومــان

مبانی نظری هنرهای تجسمی

گروه مولفان | حبیب الله آیت اللهی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 336

11,000تومــان

فرهنگنامه واژه های فرانسوی در زبان هنری ایران

گروه مولفان | حبیب الله آیت اللهی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

2,950تومــان

شیوه های مختلف نقد هنری

گروه مولفان | حبیب الله آیت اللهی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 242

11,000تومــان

آیه نور و هنر

گروه مولفان | حبیب الله آیت اللهی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 184

2,400تومــان

  • 1