حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

همه ی کودکان می توانند یاد بگیرند

گروه مولفان | مریم تاجی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 288

15,000تومــان

پرورش هوش، نقش مدارس و فرهنگ

گروه مولفان | ریچارد ای نیزبت| علی اکبر ابراهیمی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 192

10,000تومــان

کودکان تیزهوش و بااستعداد راهنمای والدین

گروه مولفان | سارا آقابابایی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 103

6,000تومــان

تاب آوری در کودکان: ویژه مشاوران و مربیان

گروه مولفان | نیره آرین فر| مریم کتانی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 80

4,000تومــان

تاب آوری در کودکان: ویژه مادران

گروه مولفان | نیره آرین فر| مریم کتانی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 48

2,500 تومــان

تاب آوری در کودکان: ویژه متخصصان

گروه مولفان | نیره آرین فر| مریم کتانی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 152

7,500تومــان

آماده سازی کودکان برای ورود به پیش دبستان و دبستان

گروه مولفان | کارن کوئین| احمد عابدی| مائده حسام
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 350

15,000تومــان

بازی های فکری برای کودکان

گروه مولفان | رابرت فیشر| میترا حقیقت قهفرخی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 164

8,000تومــان

پروژه طیف

گروه مولفان | جی-کی چن| امیلی آیزبرگ| مارا کرچوسکی| علی اکبر ابراهیمی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 256

20,000تومــان

تقویت مهارت های اجرایی در کودکان پیش دبستانی و دبستانی

گروه مولفان | علی اکبر ابراهیمی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 72

7,500تومــان

روان شناسی و آموزش کودکان با نقص توجه/ بیش فعالی

گروه مولفان | احمد عابدی| علی قوام
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 82

4,000 تومــان

شناسایی، پرورش و افزایش هوش های چندگانه در کودکان پیش دبستانی

گروه مولفان | علی اکبر ابراهیمی| احمد عابدی
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 160

8,000تومــان